Vandspild på privat grund

Hvis uheldet er ude…
Hvis du har haft vandspild på privat grund, kan du søge om eftergivelse af vandafgift og vandværkets del af vandprisen. Men kun når der er tale om vandspild fra en skjult installation i en ejendom der bruges til beboelse og vandspildet må ikke være sket med vilje.

Hvis du ikke udviser rettidig omhu ved at lukke for vandet ind til huset, hvis du forlader det i en periode, kan det få betydning for din ret til refusion ved vandspild.

Reglerne er fastsat i skattelovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet. 


Selvrisiko

Hvis kravet eftergives har forbrugeren en selvrisiko på det anslåede årlige forbrug + 300 m3.

Vi vejleder dig gerne om reglerne for refusion af vandspild, hvis du er i tvivl.