Aflæsning

Vi bruger fjernaflæsning.

Astrup Vandværk sender ikke aflæsningskort ud.

Vi aflæser din vandmåler for dig den 1. december, hvert år.

Hvis du er i tvivl om hvordan de fjernaflæste Kamstrup vandmålere virker, kan du se vejledningen herunder.

Vejledning til Kamstrup multical 21 vandmåler