Flyttemeddelelse

Procedure ved fraflytning:
Du eller din ejendomsmægler skal melde flytning til vandværket.

Du kan sende os en e-mail vedr. din flytning på [email protected]

Vi skal bruge følgende oplysninger:

 • Ejendommens adresse
 • Ny lejer / ejer
  • Navn
  • Fremtidig adresse
  • Telefon
  • E-mail
  • Oplys om indflytter er lejer eller ejer
 • Nuværende lejer / ejer
  • Navn
  • Fremtidig adresse
  • Telefon
  • E-mail
 • Måleraflæsning
 • Skæringsdato
 • Indsendt af
 • Anslået årsforbrug m3
 • Oplys om fraflytter er lejer eller ejer