Tjek din vandmåler

Vandmåleren er vandværkets ejendom, og derfor skal du sørge for, at vi altid har adgang til den. Hvis du har mistanke om uregelmæssigheder, har du pligt til omgående at kontakte vandværket.  

Det er nemt at tjekke sin egen vandmåler, og så kan du også undgå at betale for mere vand, end du bruger. Utætheder og uhensigtsmæssigt forbrug kan koste dyrt på din vandregning, og derfor er det i din egen interesse at tjekke og aflæse din vandmåler regelmæssigt.

Skema til løbende aflæsning af din vandmåler

Måleren kontrolleres, når der er lukket for vandet til alle installationerne. Når du har gjort det, skal flow i venstre side være uden pile. Hvis der er pile, løber der stadig vand gennem måleren.

Er der tegn på, at måleren har lidt overlast, er frostsprængt eller er skadet på anden måde, så skal det meldes til vandværket. Vandværket vil så udlevere en ny vandmåler til den autoriserede VVS-installatør, som skal foretage udskiftningen - for ejerens regning.

Ved funktionsfejl på vandmåleren betaler vandværket for ny måler og udskiftning.

I tvivl om hvordan de fjernaflæste Kamstrup vandmålere virker? Se vejledningen herunder.

Vejledning til Kamstrup multical 21 vandmåler